Hebben ladingdieven ook gehamsterd?

Het coronatijdperk heeft veel veranderingen teweeggebracht. Sommige bedrijfstakken zijn hard geraakt, anderen hebben juist meer omzet gedraaid. Een ‘bedrijfstak’ die ook te maken heeft gehad met veranderingen is de transportcriminaliteit. Ondanks corona is hun ‘omzet’ echter niet verminderd, via ladingdiefstal heeft men blijkbaar ook flink gehamsterd …

ladingdiefstal

Ladingdiefstal in 2020

Volgens het TAPA Cargo Theft Annual Report werd er in 2020 per dag bijna een half miljoen euro aan lading gestolen (regio EMEA). En deze registratiegegevens zijn nog maar het topje van de ijsberg… Uit een onderzoek (Europol 2009) wordt de jaarlijkse schade van ladingdiefstal ingeschat op € 8,2 miljard!

Ondanks dat sommige criminele activiteiten verstoord zijn geweest (o.a. door lockdowns), had 2020 het op één na hoogste aantal incidenten in de registratieperiode van TAPA (24-jaar historie). In 2019 werd het hoogst aantal geregistreerde ladingdiefstallen genoteerd (8548 meldingen), in 2020 waren het 6436 meldingen. Wel is het lastig om een vergelijking met voorgaande jaren te maken. De kanalen voor registratie van gegevens over ladingcriminaliteit zijn ook getroffen door de coronacrisis. Overheden en toezichtinstanties hadden het druk met toezicht op lockdowns en leden van o.a. TAPA hadden ook te maken met thuiswerkmaatregelen en beperkingen.

Volgens Thorsten Neumann (President & CEO TAPA) zou er in 2020 zeker een nieuw record zijn behaald, indien de gegevensuitwisseling niet ‘verstoord’ zou zijn geweest door corona.  TAPA geeft verder ook aan dat het aantal daadwerkelijke incidenten veel hoger zal liggen dan de geregistreerde 6436 meldingen (56 landen). Desondanks zijn er toch wel een aantal bijzonderheden op te merken.

Van ladingdiefstal naar diefstal uit magazijnen

Uit het Cargo Theft Report 2021 (TT CLUB & BSI) blijkt dat ladingdieven hun werkterrein deels zouden hebben verlegd. Zo werd er in 2020, ten opzichte van voorgaande jaren, wereldwijd een flinke toename gezien in het aantal diefstallen uit magazijnen. Dit aandeel klom van zo’n 10% naar 25%. Er was anderzijds een afname van het aantal diefstallen uit vrachtwagens van 87% in 2019 naar 71% in 2020.

Diefstal uit vrachtwagens heeft, net als voorgaande jaren, nog altijd de grootste aantrekkingskracht op de criminelen, maar de toename van diefstal uit magazijnen is wel opvallend.  De overige modaliteiten zijn verdeeld in ‘overig’ (4%) en schip (<1%).

In Europa was deze verschuiving nog duidelijker zichtbaar (Cargo Theft Report 2021). Er was namelijk altijd een historische trend waarbij diefstal uit geparkeerde voertuigen zeer sterk vertegenwoordigd was. Daar waar in 2019 de diefstal vanuit magazijn nog ‘slechts’ 5% betrof, bleek dit ‘werkterrein’ in 2020 plots een stuk interessanter voor de dieven. Het aandeel steeg naar 37%.

De reden voor toename in magazijndiefstallen zou relatief simpel zijn: er viel namelijk veel te halen in de magazijnen. Tijdens de coronacrisis verminderde het koopgedrag van de consumenten en kwamen magazijnen tjokvol te liggen.

Het is echter zeer opvallend dat het TAPA Cargo Theft Annual Report andere cijfers laat zien. Er werden in totaal 6463 ladingdiefstallen geregistreerd in 2020. Hiervan hadden slechts 212 betrekking op diefstal uit ‘facility’. Dus slechts 3,28%.

Contactopname met TAPA leert ons het volgende:

  • TAPA ontvangt de data (IIS registratiesysteem) vanuit ruim 580 members (waaronder de grote, logistieke dienstverleners), 600 lawforce organisaties en associaties zoals verzekeraars. Men heeft meer aangifte vanuit de members waarbij een groot deel is vertegenwoordigd in goederen op ‘weg’.
  • Bovendien zijn veel leden voorzien van een FSR-certificering (Facility Security Requirements, een certificering voor magazijnen omtrent bescherming tegen diefstal-gevoelige lading). Of dit impliceert dat FSR-gecertificeerde magazijnen minder snel vatbaar zijn voor ladingdiefstal is een openstaande vraag, maar lijkt door de cijfers van TAPA mogelijks positief te worden beantwoord.

 

ladingdiefstal
ladingdiefstal

Ladingdiefstal via ‘Slash-and-grab”

Ook de voorkeur van het dievengilde voor de ‘slash-and-grab’-tactiek (zoals zeilsnijden in het Engels wordt genoemd) is afgenomen in 2020. In 2019 had deze werkwijze nog de meeste voorkeur (36%) maar in 2020 was dit sterk afgenomen tot slechts 9% (Cargo Theft Report 2021). Wellicht heeft men zich wel deels aan de avondklok gehouden…

Waarin zijn ladingdieven geïnteresseerd?

Zowel wereldwijd alsook in Europa is er in 2020 een opvallende verschuiving geweest in het type lading waarin men was geïnteresseerd. Volgens het Cargo Theft Report 2021 voerde in 2019 elektronica de boventoon met 25%. In 2020 was dit echter gezakt tot 13%, ondanks een flinke ‘topper’ van een lading laptops in Nuneaton UK ter waarde van 8,8 miljoen euro.

Bovenaan de ranglijst in 2020 staat voeding. Misleidende berichten in de media over producttekorten en lege supermarkt schappen hebben hierin o.a. een rol gespeeld.

Logischerwijs zijn gezichtsmaskers en handgels in 2020 ook interessant geworden voor ladingdieven. Bij een diefstal in april 2020 werd er in Spanje 2 miljoen mondmaskers en andere PPE-uitrusting gestolen ter waarde van maar liefst 5 miljoen euro.

De logistieke keten van coronavaccins, een immens logistiek project, heeft voor zover bekend nog niet tot grote incidenten geleid. Desondanks blijven deze vaccins vanwege hun grote waarde zeker gevoelig voor diefstal.

‘Hijacking’ van lading

Ook KVDS.be heeft in 2020 verschillende dossiers behandeld waarbij er mondmaskers of handgels werden gestolen, zelfs dossiers waarbij er ook sprake was van geweld / ‘hijacking’.

Wereldwijd staat ‘hijacking’ bovenaan de lijst met 30% (Cargo Theft Report 2021), dit wat betreft type van ladingdiefstal. In Zuid-Amerika staat dit percentage zelfs op 61%… . In Europa komt ‘hijacking’ gelukkig een stuk minder vaak voor. In het Cargo Theft Report 2021 wordt voor Europa ‘hijacking’ zelfs niet genoemd, maar onder ‘andere’ (20%) gevoegd.

TAPA noteert een hoeveelheid van 90 meldingen voor ‘hijacking’ en 76 meldingen voor ‘robbery, dit op het totaal van 6463 meldingen in 2020.

In een dossier waarbij de chauffeur door KVDS.be werd verhoord, moesten wij toch ook even slikken toen we het verhaal van een chauffeur hoorden. Door vier gemaskerde personen werd hij in de nacht wakker gemaakt en moest hij onder bedreiging (men had flinke messen) eerst een stuk rijden. Na de trailer ergens te hebben afgekoppeld, werd zijn truck uiteindelijk in brand gestoken…

ladingdiefstal

Ladingdiefstal in België

Het TAPA Cargo Theft Annual Report noteert 58 meldingen in 2020 (in 2019 was dit nog 120 meldingen). In 2019 noteerde TAPA echter een pro actievere houding bij de politiediensten, dit wat betreft het delen van data. Dat deze cijfers slechts maar een zeer beperkt beeld geven van het daadwerkelijk aantal ladingdiefstallen, blijkt wel uit de cijfers van de federale politie.
In 2019 werden namelijk 1214 ladingdiefstallen geregistreerd door de politie, in 2018 waren dit er 1111.

Op de parkings Aire de Froyennes en de Aire du Bois du Gard in Henegouwen vonden de meeste ladingdiefstallen plaats, in Vlaanderen ging het vooral om de parking Waarloos (Kontich) langs de E19.

Een grote klapper werd gemaakt op 30 september 2020 waar voor €1 miljoen aan speelgoed en games werd gestolen uit een boxtrailer op een onbeveiligde parkeerplaats in Grace-Hollogne. De dieven hadden een gat gemaakt in de deuren en doos per doos verwijderd.

Corona tijdperk

De afgelopen jaren zijn de cijfers vooral beïnvloed door:

  • Het gebrek aan beveiligde parkeerplaatsen
  • Het gebruik van zeiltrailers

De lockdowns en de economische effecten van corona hadden ongetwijfeld ook hun weerslag op het ‘dievengilde’. Maar ze zijn blijkbaar niet in quarantaine gegaan…

Ladingdiefstal kan weliswaar op ieder moment van de toeleveringsketen plaatsvinden, maar daders geven de voorkeur aan goederen die onderweg zijn, ook in coronatijd.
Het grootste risico bevindt zich ook nog altijd op onbeveiligde parkeerplaatsen waarbij zowel de lading als de bestuurder een makkelijk doelwit zijn.

Ladingdiefstal is niet alleen een probleem voor verzekeraars of betrokken partijen. Ondanks dat de politie ladingdiefstal niet hoog op de prioriteitenlijst heeft staan (in België gaf minister De Crem in 2020 toe dat de wegpolitie onderbezet was en zich richt op andere problematiek), heeft ladingdiefstal zeker invloed op de gehele samenleving. Ladingdiefstal hangt ook samen met andere vormen van criminaliteit zoals drugs en mensensmokkel, bovendien is ladingdiefstal een ‘eenvoudige’ manier om relatief veel financieel gewin te behalen. De geldstromen hiervan gaan zeker niet altijd naar ‘goede’ doelen…

Ook met de opkomende na-effecten van corona zullen organisaties rekening moeten houden met veiligheidsrisico’s die ook de pandemie met zich mee heeft gebracht. Het gebrek aan beveiligde parkeerplaatsen is echter nog steeds één van de hoofdoorzaken van ladingdiefstallen. Dit aspect zullen we in een komend artikel zeker nog behandelen.

Ook andere onderwerpen, o.a. modus operandi, beveiligingsmaatregelen en toekomst, omtrent ladingdiefstallen hopen wij verder nog te delen. Wordt vervolgd…

Rens de Visser, private detective

KVDS.be verricht (diepgaand) onderzoek met in-house privédetectives, desgewenst ook ‘online’ (Open Source Intelligence) en daar waar nodig maken we gebruik van externe firma’s voor o.a. het ‘geautomatiseerd’ zoeken naar gestolen objecten.

Heeft u als verzekeraars/makelaar/logistiek dienstverlener te maken (gehad) met ladingdiefstal? Contacteer dan KVDS.be met de vraag naar de mogelijkheden van onderzoek.