Ladingdiefstal – Modus Operandi (MO)

De modi operandi van ladingdieven zijn helaas niet op één hand te tellen. Ook KVDS.be komt een grote variatie tegen in de behandelde diefstaldossiers. Het zeilsnijden is een bekende en veelvoorkomende werkwijze die ladingdieven toepassen, maar de modus operandus beperkt zich echter niet tot deze werkwijze!

In een tweedelig artikel duiken we wat dieper in de wereld van verschillende werkwijzen.

In het vorige artikel behandelden we de cijfers & definities en enkele specifieke ‘weetjes’ omtrent de situatie in België.
In dit tweede artikel benoemen we enkele specifieke strategieën die kort de aandacht verdienen en geven we enkele om dergelijke vormen van ladingdiefstal te voorkomen.

Zeilsnijden / ‘slash-and-grab’

Een veelvoorkomende werkwijze is nog altijd het ‘eenvoudige’ zeilsnijden. Als u veel op de weg rijdt valt het u wellicht ook op dat veel schuifzeiltrailers insnijdingen (kijkgaatjes) vertonen, al dan niet lokaal hersteld…

Uiteraard richt deze methode zich op trailers met zeilen die soms eenvoudig geopend of opengesneden kunnen worden.

Ladingdiefstal voorkomen bij schuifzeiltrailers is doorgaans moeilijker dan bij vaste kastwagens. Versterkte zeilen kunnen weliswaar insnijdingen met messen blokkeren maar er zijn ook andere manieren om inkepingen te kunnen maken (denk bijvoorbeeld aan slijpen).

Naast algemene tips zoals een zorgvuldige transportplanning en het gebruik van beveiligde parkeerplaatsen zijn er ook diverse innovatieve oplossingen om zeilsnijden te voorkomen.

We noemen enkele voorbeelden:

  • Een trailer die gebruik maakt van 360-graden bescherming. Het zeil is dan voorzien van een geleider met stalen rooster dat pogingen tot binnendringen of insnijden detecteert, en dit onmiddellijk doorseint naar een meldkamer;
  • Een schuifzeil systeem met aluminium panelen: dit zeil is voorzien van aluminium panelen waardoor het opensnijden van de zeilen nauwelijks meer mogelijk is. Ladingdieven zullen dergelijke trailers veel sneller voorbijgaan.

Roemeense methode

Zoals de naam het al zegt, vindt deze methode zijn oorsprong in Roemenië. De eerste meldingen dateren uit 2008. Voor deze methode (die al rijdend plaatsvindt!) maakt men gebruik van meerdere voertuigen waarbij het voorste voertuig vaak vlak voor de vrachtwagen rijdt. Een ander voertuig blokkeert de linkerbaan en het laatste voertuig rijdt pal achter de vrachtwagen. Men slijpt de deursloten al rijdend open. Er zijn zelfs gevallen bekend waarbij men zich via het dak toegang heeft verschaft tot de laadruimte.

Ook KVDS.be heeft ook meerdere dossiers behandeld, waarbij is gebleken dat er lading uit een trailer is gestolen door middel van de Roemeense methode.

Onderstaande video toont aan dat deze methode geen fictie is, maar harde realiteit.  OCG’s (Organised Criminal Gangs) zijn bereid om dergelijke extreme methodes te gebruiken om hun lucratieve handel voort te zetten. 

Gezien deze methode doorgaans door de chauffeur niet wordt opgemerkt, is bewustwording van cruciaal belang. Een relatief eenvoudige maatregel is een waarschuwingsmechanisme voor het openen van de deuren. Naast een standaardoptie, zoals een melding aan de chauffeur (led lampje in de cabine), kan er ook een melding worden verzonden via het telematicasysteem naar de bewakingsfirma op afstand.

Wilt u nog meer informatie omtrent deze methode?

Strategische ladingdiefstal – deception

Strategische ladingdiefstal, waarbij gebruik wordt gemaakt van doorgaans bedrieglijke middelen, blijft zich ook verder ontwikkelen. Ladingdieven zoeken nu eenmaal naar nieuwe manieren om bestaande beveiliging te omzeilen.

Men maakt hierbij gebruikt van misleidende informatie die bedoeld is om verladers en vervoerders te misleiden en de lading aan de dieven zelf mee te geven in plaats van aan de legitieme vervoerder. Te denken valt hierbij aan fake/‘bogus’ vervoerders en identiteitsdiefstal.

Het is relatief eenvoudig om e-mailadressen, contactgegevens en documenten te genereren die legitiem lijken, maar toch vals zijn. Men kan zich voordoen als geheel fictief bedrijf, frauduleus de identiteit van een legitiem bedrijf aannemen of zelfs zaken doen als zijnde een legitiem bedrijf (maar met frauduleuze bedoelingen).

Voorbeelden zijn ladingdieven die op vrijdagmiddagen naar de handel in transporten zoeken en waarbij tijdsdruk of deadlines leiden tot minder strenge controles. Anderzijds kan men ook valse opdrachten/ladingen genereren en vragen om biedingen. Met de vervolgens verkregen informatie kan men soms de identiteit van bedrijven stelen.

Recent is er een grote groep ladingdieven opgepakt die onder de dekmantel van legitiem transport rondreed door Europa en op parkeerplaatsen allerlei diefstallen hebben gepleegd (zeilsnijden).  

Grondige en consistente controle is nodig om dergelijke ladingdiefstallen te voorkomen. Gebruik zoekmachines, brancheverenigingen en bedrijfsinformatie om te zoeken naar informatie en werk met identificatie van chauffeurs, gekende trucks/trailers en beveiligde ophaalcodes bij het laden.

Een degelijk ‘due diligence’-onderzoek (grondig onderzoek naar een onderneming) is dus een must, zeker bij het gebruik van subcontractors in de transportketen.

Around the corner

Bij deze specifieke werkwijze van ‘deception’ doen ladingdieven zich voor als bedrijfsmedewerkers, met als doel chauffeurs te misleiden en de lading te laten overbrengen naar nieuwe locaties of niet-geautoriseerde voertuigen. Hoewel deze tactiek een relatief grote uitdaging vormt, is het lucratieve werkwijze voor ladingdieven, omdat men vaak volledige vrachten kan ontvreemden.

Specifieke meldingen zijn bijvoorbeeld chauffeurs die worden aangehouden in de buurt van de losplaats en waar verteld wordt dat het magazijn een probleem heeft (brand etc.). Vervolgens wordt aan de chauffeurs instructies gegeven om ergens in de buurt te lossen, waarna de lading vervolgens verdwijnt.

Corruptie in de toeleveringsketen en onvoldoende training & bewustwording van de chauffeurs omtrent de veiligheidsrisico’s vormen samen de belangrijkste sleutels tot ‘succes’ van deze methode.

Training/bewustwording van de chauffeurs kan o.a. door:

  • Threat awareness training omtrent veiligheidsrisico’s;
  • Procedures voor het reageren op overvallen’;
  • Voertuig inspecties;
  • Gebruik van beveiligde parkeerplaatsen;
  • Communicatie met politie en management/dispatch.

Algemene tips om ‘deception’ en fraude tactieken te vermijden:

  • Houd rekening met de verschillende soorten van fraude en leer medewerkers hier ook alert op te zijn. Zorg ervoor dat documentatie en instructies worden gecontroleerd;
  • Zorg voor een duidelijk en robuust protocol, zodat bij escalatie direct duidelijk is welke personen (met autoriteit) bepaalde beslissingen kunnen nemen;
  • Omzeil geen due diligence-procedures en laat je hierover ook niet onder druk zetten.

 

Rens de Visser

Rens de Visser

Private detective

KVDS.be verricht (diepgaand) onderzoek met in-house privédetectives, desgewenst ook ‘online’ (Open Source Intelligence) en daar waar nodig maken we gebruik van externe firma’s voor o.a. het ‘geautomatiseerd’ zoeken naar gestolen objecten.

Heeft u als verzekeraar, makelaar of logistiek dienstverlener te maken (gehad) met ladingdiefstal? Contacteer dan KVDS.be met de vraag naar de mogelijkheden van onderzoek.